UBND xã Hướng Sơn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ tư - 27/11/2019 08:23

UBND xã Hướng Sơn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính


Trong thời gian qua, UBND xã Hướng Sơn đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Với đặc thù là một địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn song chính quyền địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Từ đó năng lực và chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.
Đảng ủy, UBND xã xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC.
Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/01/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 14/5/2019 về tuyên truyền CCHC năm 2019; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 21/3/2019 về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 11/7/2019 về thực hiện khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã.
UBND xã đã cử cán bộ, công chức, lãnh đạo, người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác CCHC tại UBND xã tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phần mềm một cửa điện tử. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; Công tác cải cách thể chế như: xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát luôn được chú trọng. 
UBND xã đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính.
77417787 815177695581639 6935835488221659136 n
Buổi làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hướng Sơn


UBND xã đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã cơ bản đạt chuẩn trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã nhận 1.296 hồ sơ các loại. Kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn 1.295 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,9%.
Trong thời gian tới, UBND xã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện nghiệm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 
 
 
 

Nguồn tin: Hải Thùy


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Thông báo
GIấy mời