Lịch làm việc tuần 50 từ ngày 09/12 đến 13/12/2019

                                                LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG SƠN
                                                  (Tuần 50, từ ngày 09/12 đến ngày 6/12/2019)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
 
 
 
 
Thứ Hai      (09/12/2019)
 
Sáng
- 7h30: Đánh giá cán bộ công chức năm 2019 Đc Tào Cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã Hội trường UBND xã
Chiều  - Họp xét thi đua khen thưởng năm 2019 Đc Tào Cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã Hội trường UBND xã
Thứ Ba      (10/12/2019) Sáng Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND NK 2016-2021 Đc Tào Đc Xuân Điểm tiếp xúc cử tri thôn Cát
Chiều Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND NK 2016-2021 Đc Phao   Điểm tiếp xúc cử tri thôn Trĩa
Thứ Tư    (11/12/2019) Sáng - 8h00: Họp thi đua khen thưởng năm 2019 cụm phía Bắc Đc Tào Đc Giang Hướng Phùng
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Năm      (12/12/2019) Sáng Làm việc với KBNN   Đc Hải KBNN Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Sáu      (13/12/2019) Sáng Làm việc chuyên môn      
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
 

Thông báo
GIấy mời