Lịch làm việc tuần 49 từ ngày 02/12 đến 06/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG SƠN
(Tuần 49, từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
 
 
 
 
Thứ Hai      (02/12/2019)
 
 
 
 
Sáng
- 7h00: Chào cờ
 
 
 
Cán bộ, công chức, bán chuyên trách khối UB Hội trường UBND xã
- 7h30: Giao ban tuần 49 Đc Phao Cán bộ, công chức, bán chuyên trách khối UB Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Ba      (03/12/2019) Sáng Làm việc với KBNN   Đc Hải KBNN Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Tư    (04/12/2019) Sáng Làm việc chuyên môn      
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Năm      (05/12/2019) Sáng Làm việc với KBNN   Đc Hải KBNN Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Sáu      (06/12/2019) Sáng Làm việc chuyên môn      
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
 

Thông báo
GIấy mời