Lịch làm việc tuần 13 từ ngày 23/3 đến 29/3/2020

                                                      LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG SƠN
                                                         (Tuần 13, từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020)
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
 
 
Thứ Hai      (23/3/2020)
 
 
Sáng
Giao ban tuần 13 Đc Tào Cán bộ, công chức khối UB Hội trường UBND xã
Chuyển lương tháng 3/2020   Đc Hải Kho bạc Hướng Hóa
Chiều Xác minh tình trạng lấn chiếm rừng làm nương rẫy   ĐC Hăm, Đc Phương Thôn Ra Ly- Rào
 
 
 
Thứ Ba      (24/3/2020)
 
 
Sáng
7h30: Họp BCĐ huyện về phòng chống dịch Covid-19   Đc Tào Hội trường UBND huyện
Làm việc chuyên môn      
Chiều 14h00: Làm việc với các hộ liên quan đến việc lấn chiến rừng trái phép Đc Hồ Đình Tào Đc Hăm, Giang, Thế Anh, Đàn, Nguyên Hội trường UBND xã
 
Thứ Tư    (25/3/2020)
 
 
Sáng
Rút phụ cấp tháng 3/2020   Đc Hải, Giang KBNN Hướng Hóa
Làm việc chuyên môn      
Chiều Sinh hoạt Đảng tháng 3/2020   Cán bộ, công chức là Đảng viên Các chi bộ
 
Thứ Năm      (26/3/2020)
Sáng 7h30: Nhận giao rừng    ĐC Tào Thôn Trĩa
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Sáu      (27/3/2020) Sáng Làm việc chuyên môn      
Chiều 13h30: Giao ban Cụm ATLC-SSCĐ   Đc Tào, Đàn, Thế Anh Trung đoàn 52
 
 

Thông báo
GIấy mời