Lịch làm việc tuần 12 từ ngày 16/3/2020 đến 22/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG SƠN
(Tuần 12, từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020)
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
 
 
Thứ Hai      (16/3/2020)
 
 
Sáng
Giao ban tuần 12 Đc Phao Cán bộ, công chức khối UB Hội trường UBND xã
Làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính   Đc Tào, Hải, Hăm UBND xã
 
 
Chiều
Làm việc chuyên môn      
Làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính   Đc Tào, Hải, Hăm UBND xã
 
 
 
Thứ Ba      (17/3/2020)
 
 
Sáng
Làm việc chuyên môn      
Làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính   Hải Tại các công trình
 
 
Chiều
Làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính   Hải, Hăm Hội trường UBND xã và  các công trình
14h00 Họp bàn công tác tiếp nhận rừng BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakarong   Đc Tào UBND huyện
 
Thứ Tư    (18/3/2020)
 
 
Sáng
Làm việc chuyên môn      
Làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính   Đc Tào, Hải, Hăm và các Doanh nghiệp Hội trường UBND xã và  các công trình
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
Thứ Năm      (19/3/2020)
Sáng Làm việc chuyên môn      
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Sáu      (20/3/2020) Sáng Làm việc chuyên môn      
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
 

Thông báo
GIấy mời