Lịch làm việc tuần 11 từ ngày 09/3 đến 15/3/2020

                                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG SƠN
                                                       (Tuần 11, từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
 
 
Thứ Hai      (09/3/2020)
 
Sáng
- 7h30: Giao ban tuần 11 Đc Tào Cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã Hội trường UBND xã
 
Chiều
- Làm việc chuyên môn      
 
 
 
Thứ Ba      (10/3/2020)
Sáng Giao ban mở rộng quý I Đc Tào Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các ban ngành đoàn thể, thôn trưởng các thôn Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
Thứ Tư    (11/3/2020)
Sáng - Làm việc với công ty khai thác khoán sản ĐC Tào   Phòng làm việc Chủ tịch
Chiều Bàn giao công tác thủ quỹ ĐC Tào Nguyên, Giang, Hải UBND xã
 
 
 
Thứ Năm      (12/3/2020)
Sáng - 8h00: Dự họp bàn công tác tiếp nhận rừng do Đoàn KTQP 337 bàn giao.   Đc Tào UBND huyện
Chiều - 14h00: Dự lễ công bố QĐ điều động trưởng công an.   Đc Tào Công an huyện Hướng Hóa
Thứ Sáu      (13/3/2020) Sáng - Làm việc chuyên môn.      
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
 
 
 

Thông báo
GIấy mời