Lịch làm việc tuần 48 từ ngày 25/11 đến 29/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ HƯỚNG SƠN
(Tuần 48, từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
  
Thứ Hai      (25/11/2019)
Sáng  
- 7h30: Giao ban tuần 48
 
 
Đc Phao
Cán bộ, công chức, bán chuyên trách khối UB  Hội trường UBND xã
- 10h30: Dự gặp mặt 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp    
Đc Phao
 
BQL khu BTTN Bắc Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Ba      (26/11/2019) Sáng Làm việc với KBNN   Đc Hải KBNN Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Tư    (27/11/2019) Sáng - 8h00: Tham gia HN bồi dưỡng, cập nhật kiến thức LLCT cho cán bộ chủ chốt (2 ngày)    
Đc Tào, Đc Phao
 
Trung tâm BDCT huyện
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Năm      (28/11/2019) Sáng - Tham gia thẩm định giao đât, giao rừng tự nhiên (2 ngày)   Đc Tào  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ Sáu      (29/11/2019) Sáng - 8h00: Tham gia giao ban HĐND huyện năm 2019    
Đc Giang
 
Chiều  - Hộp UBND huyện mở rộng.   Đc Tào Hội trường UBND huyện

Thông báo
GIấy mời