MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN

Họ Tên Chức vụ Số điện thoại
Máy bàn Di động
UBMT TQVN HUYỆN (ubmttqvn.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Trần Đức Trung Chủ tịch 0533880528  
Phan Minh Vinh Phó Chủ tịch    
Hoàng Thị Lan Phó Chủ tịch    
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN (ldld.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Hồ Ngọc Tình Chủ tịch   0989292444
PHỤ NỮ (hoilhpn.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Phạm Thị Gọn Chủ tịch   0917699444
Hồ Thị Thu Nhường Phó Chủ tịch   0914255346
HUYỆN ĐOÀN (doantncshcm.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Thị Huyền Bí Thư    
Nguyễn Minh Tâm Phó Bí Thư    
Hồ Duy Tuấn Phó Bí Thư    
CỰU CHIẾN BINH(hoiccb.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Văn Hói Chủ tịch   0979804559
Phan Thanh Hà Phó Chủ tịch    
HỘI NÔNG DÂN (hoind.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch   0914226195
Hà Ngọc Giao Phó Chủ tịch   01238991817
HỘI KHUYẾN HỌC (hoikh.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Thị Ninh Chủ tịch    
Nguyễn Thị Lộc Phó Chủ tịch    
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ (hoictd.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Văn Minh Chủ tịch    
Lê Thanh Bình Phó Chủ tịch    

Thông báo
GIấy mời