CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email
Cơ quan Di động
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO (tttdtt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
         
Nguyễn Hưng Giám đốc   0914214612  
Lê Quốc Hải Phó Giám đốc      
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH (daiptth.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Văn Đức Trưởng đài   0914425901  
Nguyễn Công Sang Phó Trưởng đài   0976556922  
TRUNG TÂM DÂN SỐ KKHGĐ (ttdskhhgd.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Trương Thị Thu Thuỷ Giám đốc 3605467 0917699444  
TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ (ttmtctdt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Phan Văn Diện Giám đốc   0984498713  
Võ Ngọc Anh Phó Giám đốc      
         
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TỔNG HỢP (ttdnth.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Trần Trọng Kim
Giám đốc   0987075768  
Lê Hữu Dũng Phó Giám đốc      
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG (banqldadtxd.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Công Tâm Giám đốc     nguyencongtam@quangtri.gov.vn
Lê Vũ Khanh Phó Giám đốc    0936898777  
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (ttptqd.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Lê Đình Tấn Giám đốc   0935232788  
Lê Văn Thành Phó Giám đốc      
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Dương Phước Định Giám đốc   0913456801 duongphuocdinh@quangtri.gov.vn
Trần Nhật Hoàng Phó Giám đốc  
  0982664737
 trannhathoang@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ CHỢ KHE SANH
Lê Xuân Hà Trưởng Ban 0533880289 0914220666 lexuanha@quangtri.gov.vn 
  Phó Trưởng ban      
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LAO BẢO
Nguyễn Hữu Thể Giám đốc  

 
 
Lê  Đình Thái Phó Giám đốc      

Thông báo
GIấy mời