Bộ máy tổ chức Huyện uỷ

RỤ SỞ HUYỆN UỶ: 
Địa chỉ: Km 64 - Quốc lộ 9 - Khe Sanh - Hướng Hoá - Quảng Trị
Tel: 053 3880 525
Fax: 84 53 3880 693
HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Thị Lệ Hà    Bí thư 053 3880 526 0914141449 hothileha@quangtri.gov.vn
Đặng Minh Khanh    Phó
  Bí thư
  0913485704 dangminhkhanh@quangtri.gov.vn
BAN THƯỜNG VỤ

 
 • Đ/c: Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư
 • Đ/c: Đặng Minh Khanh- Phó Bí thư
 • Đ/c: Võ Thanh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
 • Đ/c: Hồ Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Đ/c: Nguyễn Phi Cường - Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ
 • Đ/c: Phùng Huy Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ
 • Đ/c: Phan Thanh Quảng - Trưởng Công an huyện
 • Đ/c: Nguyễn Thuận Huệ - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.
 • Đ/c: Trần Đức Trung - Chủ tịch MTTQVN huyện
 • Đ/c: Hồ Thị Minh - Giám Đốc Trung tâm chính trị huyện
 • Đ/c: Hồ Ngọc Tình - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.
 •  
   

  Thông báo
  GIấy mời